Bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi – Phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Phổi Trung Ương – Chia sẻ cần làm gì giai đoạn dịch phổi corona đang mạnh! (anh/chị xem + giữ sức khỏe nhé 💪💪💪💪)