INTER CLEAN THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ 16 CỦA CHÍNH PHỦ
“Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng